سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب کشتکار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس مرادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

توده ساب ولکانیک مدوار در جنوب شرق کمربند ماگمایی ارومیه_ دختر ، شمال غرب نوار دهج_ ساردوئیه و شمال شرق شهرستان شهربابک در بین طولهای جغرافیایی 55،05 تا 55،10 و عرضهای جغرافیایی 30،13 تا 30،17 ،در استان کرمان واقع شده است. سنگ های این پلاگ از لحاظ سنی به نئوژن(پلیوسن پسین) تعلق دارد. بطور کلی جنس سنگ های مدوار، داسیت_ ریوداسیت و ریولیت می باشند. مطالعات میکروسکوپی نشان می دهد که کانی های اصلی سنگهای این توده شامل پلاژیوکلاز، کانی های تیره آبدار (آمفیبول و بیوتیت) بصورت درشت بلور و کوارتز، آلکالی فلدسپار و پلاژیوکلاز در زمینه بصورت ریز بلور می باشند. کانی های اصلی اغلب ویژگی های مشترکی مانند انحلال، منطقه بندی و اپاسیتیزه شدن را نشان میدهند. بافت این سنگ ها بیشتر پورفیری می باشد. در این توده با ساختارهایی شبیه لانه زنبور بنام فرسایش تافونی مواجه هستیم که شکل این حفرات بیشتر بیضی تا کروی و در بعضی موارد اشکال نامنظمی دارند، در پلاگ مورد نظر بیشترین تافونی که مشاهده می کنیم از نوع جانبی می باشد. بررسی های ژئوشیمیایی نشان می دهند که تمامی نمونه ها به سری کالکوآلکالن تعلق دارند. پلاگ مدوار با توجه به داده های ژئوشیمیایی در یک کمان ماگمایی حاشیه قاره ای تشکیل شده است. با توجه به ضریب انجماد بدست آمده به این نتیجه می رسیم که سنگ ها از نوع تفریق یا فته می باشند. بنظر میرسد که مخزن ماگمایی سنگ های ساب ولکانیک اسیدی مدوار، در عمق حدود 30 کیلومتر،در فشار بخار آب 1 تا 5 کیلوبار و میزان آب آن در حدود 5 درصد و دمایی بین 850 تا 900 درجه سانتی گراد تشکیل شده باشد.