سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
زهرا دهقانی حبیب آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
حمید مهرنهاد – استادیار دانشگاه یزد
محمد عصاری – مربی دانشگاه پیام نور طبس

چکیده:
ارزیابی پاسخ زمین یکی از مهمترین مسائلی است که درژئوتکنیک لرزهای مطرح می شود دراین تحقیق پاسخ حرکت زمین با استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی و لرزه شناسی درمرکز شهر اردکان براورد شد برای انجام این تحلیل ها که درواقع شبیه سازی شرایط زلزله درمحل مورد مطالعه است از نرم افزار EERA استفاده شده است که پاسخ غیرخطی خاک را به روش خطی معادل حل می کند درتحلیل اثرساختگاه در مرکز شهر اردکان از داده های ژئوتکنیکی پروفیل های لرزه ای درون گمانه ای و سوابق لرزه خیزی منطقه استفاده شده است براساس مطالعات پیشین درمنطقه بیشینه شتاب افقی زمین درسنگ بستر لرزه ای برای دوره بازگشت ۷۵ سال برابر g0-134 , برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال برابر ۰-۲۶g می باشد.