سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رویاسادات آشفته – شرکت قطارهای مسافری رجا – دفتر مهندسی و پژوهش

چکیده:

در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی علل خستگی به معرفی انوا ع مودهای ناشی از پدیده خستگی پرداخته شود . نظر به اینکه هدف بررسی پارامترهای موثر بر خستگی است ، روشهای مدلسازی و آنالیز این پدیده در اندرکنش چـرخ و ریل مورد بررسی قرار می گیرد . برخی از مدل های ارائه شده در منابع بر اساس روشهای تحلیلـی و بـر پایـه تئـوری هرتز و برخی دیگر روشهای عددی هستند . در انتها روشهای کاهش خطر خستگی تماسی غلتشی ارائه می گردد