سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیما بایبوردی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
اکرم قره داغی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

در این تحقیق استان آذربایجان شرقی که از قطبهای زنبورداری به شمار می آید از لحاظ پراکنش کنه واروا مورد بررسی قرار گرفت .نمونه برداریها طی سه سال بطور تصادفی از یک در صد کلنیهای بالای 50 کلنی استان انجام گرفت سپس جهت انجام آزمایشات به آزمایشگاهمنتقل گردیدتجزیه وتحلیل داده ها طی سه سال نمونه برداری نشانگروجود کنه واروا در تمام شهرستان های استان می باشددر سا ل اول بیشترین میانگین آلودگی به کنه واروا در نمونه برداری اول (19/55) ونمونه برداری دوم (26/31) مربوط به شهرستان کلیبر وکمترین آلودگی در نمونه برداری اول ( 1) ونمونه برداری دوم( 0) مربوط به شهرستان تسوج می باشد.در سال دوم بیشترین میانگین آلودگی به کنه واروا در نمونه برداری اول ( 19 ) ودرنمونه برداری دوم ( 34 )مربوط به شهرستان هشترود وکمترین میانگین آلودگی در نمونه برداری اول مربوط به شهرستان تسوج ( 4) ونمونه برداری دوم در شهرستان جلفا (5/38) می باشد . در سال سوم بیشترین میانگین آلودگی به کنه وا روا در نمونه برداری اول مربوط به شهر ستان کلیبر (10/75) ودرنمونه برداری دوم مربوط به شهر ستان میانه (16/64) وکمترین میانگین آلودگی در نمونه برداری اول مربوط به شهرستان هشترود (3/33) ونمونه برداری دوم مربوط به شهرستان آذرشهر (5/22) می باشد. میانگین آلودگی به ک ه ن در سلول تخم در سال اول (9/34) و در سال دوم (8/88) بودکه بیشترین میانگین آلودگی در سلول تخم در سال سوم مربوط به شهرستان کلیبر (16/54) وکمترین میانگین آلودگی در شهرستان تسوج (2/83) بود مقایسه نتایج سلول تخم و زنبوران بالغ نشان می دهد که نتایج آلودگی به کنه در سلول تخم با نتایج مربوط به آلودگی زنبوران بالغ به کنه مطابقت دارد.