سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
علی جوهری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز
هادی نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
عبدالرضا فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:
در متن مقاله اثرات اندرکش خاک_سازه برای ساختمانی قرار گرفته بر روی خاک دانه ای و در مجاورت گودبرداری مورد بررسی قرار گرفته است. سیستم سازه ای ساختمان، قاب خمشی فولادی است. جهت بررسی، 6 نوع خاک و 2 نوع عمق Abaqus 6.11 استفاده گردیده است. جهت بررسی، 6 نوع خاک و 2 نوع عمق گودبرداری و متناظرا 2 ضخامت مختلف برای دیوار حایل در نظر گرفته شده است. پایدار سازی دیواره گودبرداری از دیوار حایل بتنی استفاده شده است. پس از اعمال تغییرات مقادیر پریود سازه در حالتی که سازه با پای گیردار (بدون لحاظ اندرکش خاک_سازه) و حالت دیگر که سازه با لحاظ اثرات اندرکشی بر روی خاک واقع گردیده، مقایسه شده است. نتایج نشان داده که لحاظ اثرات اندرکنش سبب افزایش پریود سازه می شود. بعلاوه نشان میدهد که این اثرات در خاکهای نرم تر دارای اهمیت بیشتری است.