سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزانه نادرپور – کارشناسی ارشد مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید عباس میرجلیلی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد
سمیه رحمتی – کارشناس مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

چکیده:

روش پردازش تصویر یکی از جدیدترین متدهای تحقیقی است که درتحقیقاتی که با مشاهده مستقیم جهت کنترل و اندازه گیری مواجه هستند، کارائی خود را عملاَ به اثبات رسانده است .در این تحقیق با بکارگرفتن اسکنر تصاویری با قدرت تفکیک 100 گرفته شد و پس از آماده سازی در برنامه فتوشاب آماده پردازش تصویر گردید .برنامه پردازش تصویر مورد استفاده تحت نرم افزار MATLAB نوشته شد و در نهایت در پنجره خروجی که برای این برنامه ها طراحی شده، چهار نمودار برای داده های اندازه گیری چروک پذیری وچهار نمودار برای داده های مقاومت سایشی استفاده شد. با مقایسه بین داده های حاصل از نمودارهای پردازش تصویر و مقایسه بین داده های حاصل از پردازش تصویر و روشهای آزمایشگاهی معمول برای ارزیابی چروک و سایش پارچه ها مشخص شد که عملیات تکمیل ضد چروک مقاومت سایشی را کاهش و مقاومت به چروک پذیری را افزایش می دهد، همچنین ماده نرم کننده مقاومت سایشی را نسبت به تکمیل ضد چروک بیشتر کاهش و مقاومت به چروک پذیری را بیشتر افزایش می دهد و نتایج مؤید آنست که داده های حاصل از پردازش تصویر دقیقتر از نتایج حاصل از روشهای آزمایشگاهی است.