سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود شهربانونژاد – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

چکیده:

روش خاکورزی با گاوآهن برگردان دار مصرف بالای انرژی و پائین بودن راندمان عملیات خاکورزی را بدنبال دارد، لذا توجه و بررسی دیگر روش های نوین خاکورزی، بخصوص روش خاکورزی حفاظتی ضروری می باشد به همین منظوردر سال زراعی ۸۸-۸۷ پروژه تحقیقاتی در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، دزفول جهت بررسی و مقایسه ماشین خاکورز مرکب (چیزل پیل ر) تولید داخل در مقایسه با روش خاکورز ی مرسوم بر روی محصول گندم به مرحله اجرا در آمد، تا مسائل و خصوصیات خاکورزهای مرکب تولید داخل مشخص شود، پروژه در قالب آزمون t با شش تیمار اجرا شد. تیمارها شامل : چهار مدل اصلاح شده و پیشنهادی چیزل پیلر تولیدی در منطقه بود که با دو روش خاکورزی مرسوم در من طقه ( گاوآهن برگردان دار ) و روش حداقل خاکورزی ( هرس بشقابی ) مقایسه شد. نتایج حاصل از آزمایش مزایای متعدد خاکورز مرکب نسبت به روشهای مرسوم را نشان داد. عملکرد محصول در روش مرسوم نسبت به سایر روشهای مورد بررسی در سطح بالاتری قرارداشت، ولی راندمان کار عملیات در روش های خاکورزی مرکب بدلیل عرض کار بالاتر دستگاه بیشتر بود.