سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان
احمد بای بوردی – مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

در اکثر کشورهای جهان درصد بازیافت نیتروژن برای گندم ) ) Triticum aestivum L. و سایر غلات حدود 33 درصد گزارش شده است . این رقم در کشورهای توسعه یافته 42 و در کشورهای در حال توسعه 29 درصد است و اگر بتوان فقط 1 درصد بازیافت نیتروژن را افزایش داد، بالغ بر 235 میلیون دلار در مصرف کودهای نیتروژنی صرفه جویی خواهد شد . 67 درصد باقیمانده به طرق مختلفی مانند تصعید، تثبیت، تغییر شکل و آبشویی به صورت نیترات هدر می رود . تحت چنین شرایط کارآیی کودهای نیتروژنه 20 کیلوگرم به ازاء هر کیلوگرم نیتروژن می باشد . کارآیی مصرف نیتروژن به چند عامل از قبیل زمان، مقدار، نوع و روش مصرف کود، رقم ، بارندگی و سایر متغیرهای مربوط به اقلیم بستگی دارد . تحقیقات در مورد مصرف بهینه کودها ی نیتروژنه و ترویج آن، افزایش بازیافت نیتروژن به همراه دارد .بدین منظور، گسترش و حمایت از این نوع تحقیقات توسط مراکز دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی ضروری و از نظر اقتصادی به صرفه می باشدRaun و Johnson ، ).1999)