سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابراهیم سپهر – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی موسسه تحقیق
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس، استاد دانشگاه شیراز، استاد دانشگاه ارومیه،
بهمن خلدبرین – استاد دانشگاه تربیت مدرس، استاد دانشگاه شیراز، استاد دانشگاه ارومیه،
عباس صمدی – استاد دانشگاه تربیت مدرس، استاد دانشگاه شیراز، استاد دانشگاه ارومیه،

چکیده:

فسفر ) ) P یکی از عناصر مهم در تغذیه گیاهی بوده و پس از نیتروژن بیشترین مصرف کود را در دنیا دارد بطوریکه سالانه بیش از 16 میلیون تن فسفر در دنیاBatten, 1992 و 800 هزار تن کود فسفره در ایران مصرف می شود ( ملکوتی، ).1384 اما متاسفانه بدلیل شیمی پیچیده فسفر در خاک، تقریبا %20 کود مصرف شده در آن سال مورد استفاده گیاه قرار می گیرد و %80 آن به مرور زمان در خاک تثبیت شده و به شکل غیرقابل دسترس گیاه تجمع می یابد Grotz & Guerinot, 2002 ، از طرفی رفتار خاص این عنصر در اغلب خاکها، هم در خاکهای آهکی ( به
خاطر ) Ca 2+ و هم در خاکهای اسیدی ( بخاطر Al 3+ و ) Fe 3+ ایجاب می نماید که جهت حفظ تولید، همه ساله کودهای حاوی فسفر مصرف شوند، ولی ناکامی این روش به دلیل پیچیدگی شیمی فسفر از یک طرف و دلایل زیست محیطی و اقتصادی از طرف دیگر در دو دهه اخیر باعث شد تا دانشمندان شیوه وفق دادن گیاهان با شرایط طبیعی خاکها را مدنظر قرار داده و نسبت به انتخاب و اصلاح ژنوتیپ هایی که مواد غذایی خاک و کود را با بازده بالا مصرف می کنند اقدام نمایند ( خلدبرین و اسلام زاده، 1380 ؛ ).1998 ,Marschner با عنایت به اهمیت انتخاب ارقام کارا در جذب عناصر غذایی بخصوص فسفر و تحقیقات بسیار کم در ایران، آزمایش مذکور به منظور ارزیابی کارایی ارقام مختلف غلات در جذب فسفر در راستای استفاده از فسفر بومیnative خاک و کاهش هزینه های تولید انجام گرفته است .