سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود فراوش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی _ مخازن هیدروکربوری، دانشگاه آزاد ا
ایمان علی عبدی – کارشناسی ریاضیات کاربردی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

شبکه های عصبی مصنوعی براساس سیستم عصبی بدن انسان ساخته شده اند. این شبکه ها قادرند روابط بین ورودی ها و خروجی ها را تشخیص دهند و پس از آموزش مناسب، با استفاده از ورودی های جدید، خروجی مناسب را تخمین بزنند.
مکانیک سنگ اصولا" علمی است که بیشتر بر مبنای آزمایشات و تجربیات بنا شده است و عموما" در آن فرمول هایی جهت محاسبه دقیق پارامترهای مهم نیست و بیشتر براساس فرمول های تجربی و آزمایشگاهی است. شبکه های عصبی یکی از روش هایی است که اخیرا" در علم مکانیک سنگ جهت فرمول بندی و ارتباط بین پارامترهای مختلف به کار گرفته می شود.
در این تحقیق نمونه های مغزه شکاف دار و بدون شکاف جهت آزمایش نفوذپذیری مورد استفاده قرار گرفت. دبی عبوری از مغزه ها تحت فشار روباره و فشار تزریق مختلف بدست آمد و سپس به کمک قانون دارسی، تراوایی ماتریکس ( برای سنگ های بدون شکاف ) و تراوایی میانگین ( در مورد سنگ های شکاف دار ) بدست آمد. در مرحله اول، فشار روباره، اختلاف فشار دوسر مغزه، تراوایی و نوع سنگ ( شکاف دار بودن یا نبودن )، به عنوان داده های ورودی و دبی خروجی به عنوان داده خروجی به کار رفت و در مرحله دوم، فشار روباره، اختلاف فشار دوسر مغزه، نوع سنگ و دبی خروجی به عنوان داده های ورودی و تراوایی به عنوان داده خروجی به کار رفت. در نهایت نتایج تست شبکه با نتایج حاصل از محاسبات مقایسه شد.