سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

قاسم میرجلیلی – استادیار دانشگاه یزد
پریسا باستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

برای ارایه کارایی مناسب در یک شبکه مخابره داده، باید از بروز ازدحام جلوگیری کرد. ازدحام در شبکه زمانی اتفاق می افتد که بسته ها با سرعتی بالاتر از آنچه بتوان آنها را انتقال داد به شبکه وارد شوند. ازدحام بهره وری را کاهش داده، تأخیر را افزایش می دهدو موجب واریانس بالا در تأخیر م یشود و ممکن است در اثر نبود فضای کافی برای ذخیره کلیه بست ههایی که منتظر ارسال هستند ،منجر به از دست رفتن بسته شود. در حالت کلی به منظور کنترل ازدحام از روشهای مختلف زمانبندی صف 1 استفاده می شود. الگوریتم زمانبندی صف میزان پهنای باند تخ صیص یافته به هر سرویس را در درگاه خروجی گره مدیریت می کند. زمانبند صف این امکان را فراهم می کند که بتواندستیابی سرویس ها را به یک منبع محدود شبکه یعنی پهنای باند اتصال، مدیر یت و سازماندهی نمود . زمانبند می تواند تأخیرصف بندی و پهنای باندهای متفاوت را به سرویسهای مختلف تخصیص دهد. این عمل از طریق انتخاب ترتیب سرویس دهی صورت گیرد. به علاوه زمانبند می تواند منابع را بصورت عادلانه بین سرویسهای مختلف تقسیم نماید.الگوریتمهای زمانبندی مختلفی وجود دارند که همگی به دنبال یافتن یک تعادل صحیح بین پیچیدگی، کنترل و عدالت م یباشند.