سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرشته رضایی – پژوهشگاه صنعت نفت واحد خدمات آزمایشات حفاظت صنعتی، دانشگاه صنعتی امی
اسمعیل اکبری نژاد – پژوهشگاه صنعت نفت واحد خدمات آزمایشگاهی حفاظت صنعتی
حمید راستکار ثمرین – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد خدمات آزمایشگاهی حفاظت صنعتی

چکیده:

انتخاب پوشش مناسب برای سطح خارجی خطوط لوله مدفون یکی از بخش های مهم در ایجاد یک سیستم حفاظتی برای کاهش میزان خوردگی این خطوط به شمار می رود . کنترل خوردگی در این سطوح از طریق تلفیق دو روش حفاظت کاتدی و اعمال پوشش انجام می شود که اعمال پوشش سبب کاهش جریان کاتدی لازمه می شود . اما اعمال جریان کاتدی باعث ایجاد محیطی قلیایی در فصل مشترک پوشش – سطح فلز شده که می تواند به جدایش کاتدیک (Cathodic disbonding) برابر جریان کاتدی نیز پایدار باشند .
پوشش منجر شود . از این رو پوشش های استفاده شده در این شرایط بایستی در در این تحقیق دو نوع پوشش پلی یورتان تار و اپوکسی تار جهت حفاظت سطح خارجی خطوط لوله انتخاب و کارایی آنها از طریق آزمون های خوردگی تشدید شده از قبیل کابین مه نمک مطابق روش ASTM B117 ، آزمون مقاومت در کابین رطوبت صد درصد مطابق روش ASTM D2247 و آزمون جدایش کاتدیک مطابق روش ASTM G8 و نیز بهروش اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج آزمون های انجام شده نشان دهنده عملکرد بهتر پوشش اپوکسی تار می باشند . نتایج آزمون های الکتروشیمایی با آزمون های خوردگی شتاب یافته کاملا همخوانی دارد .