سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر گل ارضی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهرداد آقایی خفری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در تحقیق حاضر کارپذیری لاینر ( محفظه احتراق ) موتور توربینی از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل Hastelloy X با آزمایش فشار گرم مورد تحلیل قرار گرفت . آزمایش ها بین دمای900-1150 o C و سرعت کرنش0.001-0.5s -1انجام شد و از روی داده های موجود از آزمایش، نمودار تنش – کرنش حقیقی آلیاژ مورد نظر در دماها و سرعت کرنش مختلف بدست آمد . با توجه به
شکل ساختاری نمونه های مورد آزمایش، می توان مقدار درصد ساختارهای تبلور مجدد یافته را در دماها و سرعت کرنش های متفاوت محاسبه نمود و از روی نتایج نمودار تنش – کرنش مقدار ضریب کرنش سختی را بدست آورد . برای این تحقیق مقدار ضریب کرنش سختی در حدود ۴۲ , ۱ بدست آمده که با توجه به این مقدار ومقدار ضریب حساسیت به نرخ کرنش در همان دمای مورد نظر می توان پارامتر موضعی شدن تغییر شکلFLP(Flow-Localization Parameter) را بدست آورد . در تحقیق حاضرمقدار پارامتر موضعی شدن تغییر شکل در حدود 6.89 بدست آمد که
نشانگر کارپذیری این آلیاژ در دمای 1050 o C است