سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حامد ابراهیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده آب و خاک،
عبدالمجید لیاقت – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده آب و خاک، دانشگاه تهران
مسعود پارسی نژاد – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده آب و خاک، دانشگاه تهرا
مجتبی اکرم – مشاور عالی در مسائل آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسین مشاور آبساران

چکیده:

توجه اصلی مهندسین زهکشی کنترل شوری و پائین نگه داشتن سطح آب زیرزمینی در محدوده ای است که گیاه در آن رشد می کند . اما از آنجا که توجه به پیامدهای زیست محیطی روز به روز در حال افزایش است دانستن اینکه تاثیرات کشاورزی می تواند فراتر از محدوده مزارع گسترش یابد به طور افزاینده ای اهمیت پیدا می کند . از این رو ضروری است که اثرات زیست محیطی شبکه های زهکشی در حال بهره برداری مورد بررسی قرار گیرد . این تحقیق به بررسی کمی و کیفی زهاب های شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر پرداخته است . هدف از احداث این شبکه، استفاده زراعی از حدود 850 هکتار از اراضی بایر، آبگیر، شور و قلیا نوار ساحلی استان مازندران بوده است