سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جلال دریس – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
محمود خلیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
هاشم باقری – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

نهشته دوپلان یک نوع بوکسیت کائولینیتیک-دیاسپوریک و هماتیتو-گوتیتیک می باشد. در پایین ترین بخش از نهشته بوکسیت رسی در رابطه با نوع پیریتو-هماتیتیک است. آناتاز از کانی های اکسید تیتان بسیار غالب می باشد. مهمترین کانی های سوپرژن ژیپس و ژاروسیت هستند که نهشته شدنشان به علت اکسیدهای پیریت و مارکاسیت است. نهشته دوپلان یک نوع نهشته عدسی است، که تغییرات در عوامل کنترل کننده محیطی باعث پیچیده تر شدن سکانس های کانی شناسی شده است .