سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ارسلان پرواره – مرکز تحقیقات CFD گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
مسعود رحیمی – مرکز تحقیقات CFD گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
مصطفی یارمحمدی – مرکز تحقیقات CFD گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این تحقیق، اثر موقعیت نازل جت در خنثی سازی پساب حوضچه پساب نیروگاه بیستون مورد بررسی قرار گرفته است . پساب مورد نظر، یک پساب بازی بوده و هدف اصلی در این تحقیق خنثی کردن پساب خروجی حوضچه در محدودة 6-8= PH می باشد . آزمایشات اختلاط در مقیاس پایلوت برایخنثی سازی محلول بازی ورودی به مخزن با PH = 10 برای هفت موقعیت نازل با ثابت در نظر گرفتن موقعیت ساکشن، انجام شد . به طور همزمان، مدلسازی توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی ) ) CFD انجام گرفته است . برای این منظور، هندسة مخزن مورد نظر در نرم افزار ساخته شده و برای انجام محاسبات با توجه موقعیت های مختلف نازل، به 680000تا 800000 حجم کنترل تقسیم بندی گردید . مدل تا RNG – k−ε به عنوان مدل آشفتگی برای پیش بینی الگوی جریان نا آرام داخل تانک اعمال شد . مدلسازی در مقیاس حوضچه پساب واقعی نشان داد که موقعیت جت تاثیر قابل ملاحظه ای در روند اختلاط دارد . در حالتی که نازل جت رو به روی ورودی مخزن قرار گیرد پیشرفت اختلاط مناسب نبوده و زمان اختلاط نهایی بالاتر می باشد و در حالتیکه نازل با ورودی مخزن زاویه 90 درجه داشته باشد اختلاط نسبت به حالت های دیگر بهتر صورت خواهد گرفت