سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام قنبری پاکدهی – تهران – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخ
فاطمه شیراوند – تهران – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخ

چکیده:

هدف ازHSE در مواد منفجره برنامه ریزی برای حفظ، ارتقاء بهداشت محیط کار و بهبود وضعیت ایمنی و همچنین سلامت محیط زیست می باشد. در این مقاله در ابتدا ماهیت انفجار و عوامل موثر بر ایمنی مواد منفجره آورده شده است و با توجه به عوامل تاثیر گذار در ایمنی و بهداشت و محیط زیست مواد منفجره، دستور العمل های لازم برای ایمن شدن در برابر آن، در کار با مواد منفجره ارائه شده است و همچنین مواد منفجره سبز به عنوان راه حل نوین مقابله با خطرات زیست محیطی مواد منفجره کنونی معرفی شده است