سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزاد صداقتی – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
مصطفی یونسی – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

این مقاله یک آشنای کلی در مورد STATCOM ارائه میدهد STATCOM به عنوان یک جبرانساز کهمی تواند برای شین تولید توان راکتیو بکند معرفی شده است ساختار STATCOM و مدل ریاضی آن مطرح شده و روشهای کنترلی آن بطور خلاصه امده است اهمیت روش جایابی برای STATCOM در سیستم قدرت بیان شدها ست تا بتوان از STATCOM بطور کامل و مفید استفاده کرد. درنهایت یک شبکه قدرت برای نمونه در نظر گرفته شده و توسط نرم افزار Matlab/Simulink تحلیل کامپیوتری شده است تا به این وسیله مباحث تئوری گفته شده تصدیق شوند.