سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی فروغی اصل – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

بتن خود متراکم با خاصیت خود تراکمی خود می تواند بدون نیاز به هرگونه لرزاندنی و تنها تحت تاثیر وزن خود از فواصل میلگردهای حتی فشرده عبور کرده و بدون جداشدگی سنگدانه ها تمام گوشه وکنار قالبها را پر نماید. انتخاب طرح اختلاط مناسب برای بتن خود متراکم جهت حصول خاصیت هود تراکمی ضروری است. با بررسی انواع طرح اختلاطهای ارائه شده و با مقایسه آنها می توان مناسب ترین طرح اختلاط را با مصالح و مواد افزودنی موجود برای هر نوع کاربردی و در شرایط مختلف در نظر گرفت و کارایی بتن خود متراکم حاصل را با دستورالعمل های موجود کنترل نمود و در صورت نیاز با روشهای پیشنهاد شده طرح اختلاط را تنظیم کرد.