سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد
عباس پولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق از سه نوع فولاد ضد زنگ آستینی 316 با درصدهای متفاوت کربن استفاده شده است. برای بررسی اثر کربن روی مرزدانه ها چهار نوع متفاوت عملیات حرارتی استفاده شد که شامل آستنیته کردن در دمای 1050 درجه سانتیگراد برای مدت زمان یک ساعت و حرارت دادن در درجه حرارت های 750، 650، 850 برای زمان های متفاوت و سرد کردن در هوا می باشد. در مرحله بعد تعدادی از نمونه ها در درجه حرارت 1100 درجه سانتیگراد بمدت زمان 2 ساعت کربوره شده و در درجه حرارت 1050 درجه سانتیگراد برای مدت زمان یک ساعت تحت عملیات حرارتی همگن شدن قرار گرفتند و سپس در درجه حرارت 750 درجه سانتیگراد بمدت یک ساعت بیر شدند. ساختار میکروسکوپی نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفتند. مشاهده شد که درصد کربن بالا باعث دندانه ای شدن مرزدانه ها قبل از تشکیل کاربید می شود و دو آلیاژهای با درصد کربن کم مرزدانه ها هیچ تغییری نمی کند. بنابر این کربن بعنوان غنصر آلیاژی بین نشینی مهم برای دندانه ای شدن مرزدانه ماقبل از تشکیل کاربید عمل می نماید. که این عمل باعث افزایش مقاومت به خزش فولاد می شود. علت دندانه ای شدن در اثر اعوجاج شبکه توسط کربن زیادی در مرز دانه ها می باشد. دانه ای شدن باعث افزایش انرژی ذخیره شده سیستم می گردد.