سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
سیدمحمد تقوی – دانشجوی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سیرجان
فرشاد فرهبد – استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد سیرجان

چکیده:
یکی از اهداف اصلی این مطالعه شناخت لوله های گرمای نانو سیال و پارامترهای اصلی انتقال گرمای آنهاست . عملکرد لوله گرما با در نظر گرفتن اثر برخی از سیال، متحرکهای فیزیکی مهم مثل توان ورودی (35و45و55و65 وات) طول لوله گرما (0.5 تا 2 متر) قطر نانو ذره (35 نانومتر و 55 نانومتر)، افت فشار مقدار نانو ذرات از آب خالص ، (1,10,50,100 ppm) بررسی می شود . عدد نوسلت (Nusselt number) عدد رینولدزو عدد Prandlt (پراندلت) برای بررسی مقادیر ضریب انتقال گرما و ریتم جریان بدست می آید . تغییرات در میزان ضریب انتقال گرمای کل و مقاومت گرمای ، رسانایی گرمای موثر و نیم رخ دما به خاطر تغییرات در خصوصیات فیزیکی مورد مطالعه قرار می گیرد . تا عملکرد لوله گرمای نانو سیال تعیین شود . نتایج نشان دهنده اثر مثبت نانو ذرات اکسید آلومینیوم (از حجم 0.5% ) با قطر 35 نانومتر بر رسانای گرمای حدود 0.19 هستند . افزایش میزان نانو ذرات (از 1ppm به 100ppm ) در یک لوله گرما با طول دو متر مقاومت گرمای را به طور متوسط حدود 76% کاهش می دهد . در توان ورودی بالاتر 65 وات و 55 وات ، اثر نانو ذرات بر دمای لوله خیلی بیشتر از 35 وات و 45 وات است .می توان از نتایج در پیش بینی عملکرد لوله گرمای و همچنین در ساخت لوله گرمای (head pipe) استفاده کرد