سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا شهباز طبری – شرکت برق منطقه ای گیلان

چکیده:

برقی ک ردن چاه های کشاورزی و به عبارت بهتر اتصال به شبکه سراسری اگر چه در مقایسه با استفاده از دیزل دارای مزایای اقتصادی عنوان گردیده ولی ابهامی که در ط رف دیگر آن یعنی اتصال به شبکه سراسری وجود دارد، نیاز به تعریف و تحلیل جامع تری داشته و ضعف ارزیابی به عمل آمده، از آن جهت که اثرات زیست محیطی تولید انرژی برق کاملاً نادیده گرفته شده و با توجه به آنکه انجام تعهدات بیشتر مشکلات خاصی را در زمینه تولید و …. برای وزارت نیرو به همراه خواهد داشت لذا بررسی دقیق تر آن زمینه را جهت یافتن راه کارهای اصولی تر، با توجه به اصل توسعه پایدار در استفا ده از منابع انرژی در بخش های مختلف فراهم می سازد . در این مقاله سعی شده است با تعریف دقیق نیازها راه حل مناسب نیز تعریف و تبیین گردد .