مقاله برنامه ريزي توسعه درون شهري، روش ها و ضرورت ها مطالعه موردي: شهر دوگنبدان(گچساران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1387 در هويت شهر از صفحه 57 تا 67 منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي توسعه درون شهري، روش ها و ضرورت ها مطالعه موردي: شهر دوگنبدان(گچساران)
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه درون شهري
مقاله توسعه پيراموني
مقاله زمينهاي خالي
مقاله زيرساختهاي شهري
مقاله دوگنبدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخراحمد سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه پايدار شهر زماني اتفاق خواهد افتاد که به تمامي اجزاي تشکيل دهنده شهر توجه شود. در توسعه دروني و در گسترش قلمرو فضايي، شهرهاي امروزي کمتر از نظامي برنامه ريزي شده تبعيت شده، لذا برخي قابليت ها از جمله زمينهاي قابل بازيافت شهري و خصوصا زمينهاي خالي و بلا استفاده درون شهري، به خوبي شناسايي نمي گردند که با شناسايي اين زمينهاي درون محدوده شهر، ضمن جلوگيري از گسترش افقي و بي برنامه، از مزاياي توسعه دروني استفاده نمود.
هدف اصلي مقاله، بيان اصول، روش انجام و استراتژيهاي توسعه درون شهري و قابليت سنجي اجراي اين نوع توسعه در شهر دوگنبدان است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد با تفکر توسعه دروني اجراي آن در مقابل توسعه پيراموني، نتايج ارزشمندي چون کاهش هزينه ايجاد و نگهداري زيرساختهاي شهري و ارايه مناسب تر خدمات شهري بصورت متمركز بدست خواهد آمد. لذا در اين راستا به بررسي و مقايسه هزينه ايجاد و نگهداري زيرساختهاي شهري در توسعه دروني و پيراموني در شهر دوگنبدان پرداخته شد.