مقاله برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال تحت شرايط بازار برق با درنظرگرفتن هزينه برقراري امنيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در نشريه مهندسي برق و الكترونيك ايران (انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران) از صفحه 57 تا 69 منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال تحت شرايط بازار برق با درنظرگرفتن هزينه برقراري امنيت
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه شبکه
مقاله بازار برق
مقاله برنامه ريزي توسعه شبکه
مقاله هزينه بهبود امنيت
مقاله قيمت هاي نهايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگريان ابيانه حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي دهاقان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جاويدي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يک فاکتور مهم که در برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال بايد درنظر گرفته شود، وضعيت امنيت در شبکه پس از انجام توسعه است. در سيستم هاي تجديد ساختار يافته فاکتورهايي مانند سود شرکت کنندگان بازار يا تغييرات قيمت هاي ناحيه اي در برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال مورد توجه قرار گرفته اند. در نهايت براي داشتن يک شبکه (N-1)Secure اين برنامه هاي توسعه اصلاح مي شوند. اين مقاله يک روش جديد براي برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال تحت شرايط بازار برق را ارايه مي دهد که در آن مالک شبکه انتقال مسووليت توسعه را بر عهده دارد. تابع هدف توسعه، سود شرکت کنندگان بازار را حداکثر و هزينه توسعه و هزينه برقراري امنيت را کاهش مي دهد. اين روش، حداقل هزينه برقراري امنيت را محاسبه و در کنار ديگر فاکتورهاي توسعه تحت شرايط بازار برق در تابع هدف وارد مي کند و در نتيجه برنامه توسعه به سمت يک برنامه امن تر و کاراتر هدايت مي شود. در روش هاي قبلي کمينه هزينه برقراري امنيت در تابع هدف توسعه تحت شرايط بازار برق لحاظ نشده است. براي سناريوهاي مختلف توسعه، در ابتدا هزينه بهبود امنيت در شبکه محاسبه و سپس در تابع هدف توسعه گنجانده مي شود. براي پياده سازي روش ارايه شده بر روي شبکه هاي گسترده، از الگوريتم ترتيبي استفاده و نتايج شبيه سازي بر روي سيستم تست اصلاح شده گارور و 24 باسه IEEE ارايه شده است.