سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محسن محمدیان – دانشجوی دکترای برق – قدرت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود علی اکبرگلکار – دانشیار دانشگاه صنعت آب و برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه پدیده پایداری ولتاژ بعنوان یکی از محدودیت های اساسی در بهره برداری از سیستم های قدرت شناخته شده است که می بایست در برنامه ریزی تولید نیروگاه ها مدنظر قرار گیرد . از سوی دیگر، تعیین الگوی مناسب اقتصادی تولید و ملاحظات مرتبط با هزینه این واحدها یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی تولید می باشد . بر این اساس روش های مختلفی در جهت برنامه ریزی تولید با توجه به نوع مسائل پایداری پیشنهاد گردیده است، بنحوی که باعث افزایش و بهبود پایداری و درجه امنیت سیستم گردد . در این مقاله به ارائه روشی جهت برنامه ریزی تولید نیروگاه ها با هدف
دستیابی به الگوی هماهنگ تولید مبتنی بر ملاحظات اقتصادی و درجه ایمنی پرداخته شده است . مطالعات صورت گرفته بر روی شبکه IEEE ، 14 شینه نشان دهنده کارآمدی روش مورد بررسی است .