سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان موسوی – ،کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مدیر گروه روسازی و نگهداری خطوط ر
مریم ایزدی فر – کارشناس خط و سازه راه آهن، کارشناس روسازی خطوط راه آهن مهندسین مشاور ا

چکیده:

دراکثر کشور ها هزینه ی نگهداری خطوط راه آهن 25 الی 35 درصد کل هزینة بهره بردای از خطوط می باشد . در صورت برنامه ریزی و اجرای مدل نگهداری خط شاهدکاهش هزینه ای معادل ۵ تا 10 درصد خواهیم بود . این مقاله مدلی پیشرفته در راستای برنامة نگهداری خط برای دوره های متوسط تا دراز مدت را تشریح می کند . با استفاده از اطلاعات وضعیت خط می توان به لزوم اعمال محدودیت سرعت وتعمیرات و نگهداری لازم برای امنیت در بهره بردای از قطار پی برد . نتایج این مدل نشانگر ارزش بکارگیری این روش نگهداری در مقایسه با مدل های اولیه می باشد و در مقایسه با مدل های جاری توصیه های سودمندتری ارائه می کند . مهندسین خط می توانند با تحلیل نتایج مدل مذکور و با استفاده از وسایل نگهداری پیشرفته شاهد کاهش هزینه های بهره برداری و بهبود زیر ساخت خط باشند . این مقاله به طور عمده بر تحلیل عملکرد نگهداری خط روی هزینه های بهره برداری قطار می پردازد