مقاله بسترسازي براي ارتقاي نظم اجتماعي از طريق فرهنگ سازي ترافيکي در کودکان پيش دبستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در نظم و امنيت انتظامي از صفحه 119 تا 157 منتشر شده است.
نام: بسترسازي براي ارتقاي نظم اجتماعي از طريق فرهنگ سازي ترافيکي در کودکان پيش دبستاني
این مقاله دارای 39 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله فرهنگ سازي
مقاله انتظامي
مقاله نظم اجتماعي
مقاله کودکان پيش دبستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك اسماعيلي عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: مفيدي فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسين نژاد غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر يکي از دغدغه هاي جدي جوامع انساني آموزش و مهم تر از آن فرهنگ سازي براي مردم در موضوعات مختلف و در عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي است، که اگر به درستي انجام گيرد، مي تواند در حل معضلات اجتماعي جوامع بسيار موثر باشد. يکي از اصلي ترين اين موضوعات، حوزه نظم و انضباط اجتماعي است. با مطالعات صورت گرفته، مراکز پيش دبستاني و حتي کودکستان ها به اساسي ترين مراکز انتقال و فرهنگ سازي تبديل گرديده اند. يکي از خواسته هاي نظام جمهوري اسلامي ايران از نيروي انتظامي، آموزش همگاني نيازهاي انتظامي کارکنان سازمان ها و کليه کودکان و دانش آموزان و ساير اقشار جامعه مي باشد. در اين راستا بهترين و عميق ترين اثرگذاري در آموزش هاي کودکان پيش دبستاني مي باشد. که اين مقاله در پي اثبات اين مطلب مي باشد. در تحقيق صورت گرفته در فرهنگ سازي ترافيکي کودکان پيش دبستاني اثر اجراي برنامه خاص اين آموزش در نظم پذيري اين کودکان توسط مربيان آنان مشاهده و بيان گرديده است و صاحب نظران نيز در سه گروه اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، کارشناسان فرهنگ سازي ترافيکي راهنمايي و رانندگي ناجا و کارشناسان کودکان پيش دبستاني آموزش و پرورش شهر تهران، برنامه درسي فرهنگ سازي ترافيکي را در ابعاد مختلف ارزشيابي کرده اند و با نظرات آنان اين برنامه کامل گرديده است.