سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی کشاورزی با حقیقت – دانشجو، عضو هیئت علمی
علی اصغر بهشتی شیرازی – دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به کاربردهای شناسایی و تشخیص هویت افراد، محققان بسیاری به دنبال روشهای با دقت بالا و کم هزینه جهت رسیدن به این هدف می باشند. در این میان اثر انگشت به علت دارا بودن ویژگیهای همچون تغییر ناپذیر، منحصر به فرد بودن ، قابلیت طبقه بندی و غیر تهاجمی بودنجایگاه ویژه ای دارد. در واقع عملکرد اغلب سیستمهای تشخیص / تایید هویت مبتنی بر اثر انگشت به شدت وابسته به کیفیت تصویر اثر انگشت ورودی است. بنابراین اعمال تکنیکهای بهبود تصویر اثر انگشت جهت کاهش نویز و افزایش میزان تحمل پذیری در مقابل خطا برای سیستم تشخیص هویت امری حیاتی قلمداد میشود. لذا در این مقاله الگوریتمهای بهبود تصویر اثر انگشت در سهحوزه مکانی، فرکانسی و ناحیه ترکیبی مکانی – فرکانسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته، محاسبن و معایب هر یک بیان شده اند و الگوریتم بهبود تصویر اثر انگشت با استفاده از آنالیز STFT به عنوان یک روش بسیار مفید آورده شده است.