سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آدلی آخوندزاده – محقق و مدرس دانشگاه، دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه آزاد آسلامی واحد س
سیدمهدی عباسی – محقق و استادیار دانشگاه، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت – دانشگ
کریم زنگنه مدار – محقق و استادیار دانشگاه، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت – دانشگ

چکیده:

تأثیر دمای آنیل در محدوده ( 950- 550) درجه سانتیگراد بر اثر حافظه داری آلیاژ Fe-14Mn-5Si-9Cr-5Ni بعد از چرخه های مختلف عملیات تربی تکردن ، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که در دمای آنیل 650 درجه سانتیگراد و در چرخه اول عملیات تربیت کردن ، شرایط جهت تشکیل بیشترین میزان مارتنزیت ε تحت تنش مهیا بوده و به همین دلیل بالاترین اثر حافظه داری در این دما حاصل می شود. این موضوع را می توان به اندازه کوچکتر دانه های آستنیت در دماهای پایین آنیل، مربوط دانست. در دماهای بالای آنیل، به دلیل حضور فاز مارتنزیت ά تحت تنش در ریزساختار کریستالی، استحاله معکوس γ→ε در طی حرار تدهی کاهش و اثر حافظه داری افت نموده است. با تکرار چرخه های تربیت کردن اثر حافظه داری در تمامی دماهای آنیل و بخصوص در دمای 550 درجه سانتیگراد، به میزان زیادی افزایش یافته است.