سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امیربهادر امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت
محسن قاینی – استادیار دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

چکیده:
با نفوذ روزافزون خودروهای برقی و به دلایل متعددی از جمله نیاز به شارژ سریع و عدم کفایت شارژ خانگی به منظور مدیریت بار، لزوم احداث ایستگاه های شارژ و بکارگیری روش های شارژ سریع اجتناب ناپذیر است. در این مقاله ضمن پیاده سازی و مقایسه ی روش های مختلف شارژ سریع، عملکرد روش شارژ جریان ثابت چند پله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود داده شده است. از پارامترهای مهم در این روش، تعیین سطوح جریان و مدت زمان هر پله است. بکارگیری روش های هوشمند در تعیین این پارامترها می تواند زمان شارژ را کاهش دهد که در این پژوهش از الگوریتم ژنتیک برای این منظور استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که عمل شارژ در مقایسه با روش های پالس جریان و بازتاب دارای سرعت بیشتری است. با اصلاح روش های پالس جریان و بازتاب با هدف تعیین عرض هر پالس و دامنه ی جریان آن از طریق روش های هوشمند می توان سرعت این روش ها را نیر بهبود بخشید که در نهایت به دلیل پیچیدگی عملیات کنترلی در این حالت، باز هم روش ارائه شده مفیدتر خواهد بود.