سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی توحیدیان – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ام
حسن آقایی نیا – آزمایشگاه تحقیقاتی طیف گسترده

چکیده:

با توجه به کاربرد گسترده سیستم های broadcast دیجیتال و مخابرات سیار، شناسایی کور کانال به موضوع تحقیقاتی مورد علاقه ای در سال های اخیر بدل شده است. در کاربردهای عملی مرتبه کانال برای گیرنده مشخص نیست و روش های موثری مانند روش زیر فضا دارای حساسیت زیادی نسبت به تخمین مرتبه کانال هستند. الگوریتم های تکراری می توانند نقش موثری در تعیین مرتبه مناسب کانال و بهبود شناسایی کور کانال داشته باشند. در این مقاله دو الگوریتم تکراری انتخاب مرتبه مناسب برای شناسایی کور کانال بااستفاده از روش زیر فضا پیشنهاد شده است. نتایج شبیه سازی بهبود شناسایی کانال در SNR های پایین، حتی در مواقعی که مرتبه واقعی کانال معلوم است، را نشان میدهد.