سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مهدی مستوفی – سازمان صنایع هوافضا
مرتضی صارمی راد – سازمان صنایع هوافضا
مهران کاظمیان – سازمان صنایع هوافضا

چکیده:
در موتور ماهوارهبرهایی که روش کنترل بردار نیروی پیشران در آنها بوسیله تغییر موقعیت مکانیکی نازل انجام میگیرد، باید از لوله های انعطاف پذیر جهت رساندن سوخت و اکسیدکننده به محفظه احتراق آنها استفاده نمود. در صنایع هوافضا لوله های انعطاف پذیر را معمولا بوسیله فرآیند بریزینگ به هم متصل میکنند، این نوع اتصال از نظر تامین نشت بندی از قابلیت اطمینان فوقالعاده بالایی برخوردار است و مقاومت هیدرولیکی محل اتصال را افزایش نمیدهد، همچنین به علت خاصیت ارتجاعی این نوع از لولهها در موقع تولید باید از فرآیند انتقال حرارت موضعی استفاده نمود، بریز القایی یکی از بهترین این روشها به شمار میرود. هدف از نگارش این مقاله معرفی پارامترهای اصلی، ارائه روابط حاکم، نحوه ساخت و تست لوله های انعطاف پذیر و بهبود عملکرد آنها با بکارگیری روش تولید بریز القایی میباشد.