مقاله بهبود كارايي نشاسته سيب زميني در سيال حفاري پايه آبي از راه اصلاح شيميايي آن با روش كوپليمر شدن پيوندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان 1388 در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه 251 تا 260 منتشر شده است.
نام: بهبود كارايي نشاسته سيب زميني در سيال حفاري پايه آبي از راه اصلاح شيميايي آن با روش كوپليمر شدن پيوندي
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيال حفاري پايه آبي
مقاله نشاسته سيب زميني
مقاله كوپليمر پيوندي
مقاله خاص رئولوژيكي
مقاله اتلاف سيال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ورامش اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نصيري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين طرح، با هدف افزايش پايداري گرمايي و پايداري در برابر تخريب باكتريايي، چهار نوع كوپليمر پيوندي نشاسته سيب زميني با مونومر آكريل آميد و مخلوط آن با مونومرهاي آكريليك اسيد، -2 آكريل آميدو- -2 متيل- -1 پروپان سولفونيك اسيد و ايتاكونيك اسيد سنتز شده اند. اين كار با به كارگيري سامانه آغازگر اكسايش- كاهش منگنز (IV) و با انتخاب شرايط بهينه و غلظت هاي مناسب از آغازگر و مونومر(ها) انجام شده است. پيوندزني مونومرها روي نشاسته با طيف سنجي FTIR تاييد شده است. اثر كوپليمرهاي پيوندي نشاسته بر خواص رئولوژيكي و اتلاف سيال پيش و پس از پيرشدگي در سيال حفاري پايه آبي ساخته شده با آب تازه، آب نمك 4 درصد و روش كاربردي جنوب بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد، گرما و پيرشدگي باعث بهبود خواص رئولوژيكي و اتلاف سيال سيال هاي حفاري پايه آبي ساخته شده با كوپليمر پيوندي نشاسته شده است. به عبارت ديگر، نشاسته هاي اصلاح شده در برابر دما پايدارند ومي توان از آنها در فرمول بندي سيال حفاري پايه آبي به منظور حفاري چاه هاي عميق استفاده كرد.