سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبرز ثقفی – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی هوافضا، دانشیار
فرید شاهمیری – دانشجوی دکتری

چکیده:

در این مقاله، از مدل آی رودینامیک غیر دائم مبتنی بر روش پاسخ ایندیشیال (Indicial) با فرض سیال تراکم پذیر مادون صوت برای اصلاح و بهبود نحوه مدلسازی پاسخ دینامیکی بالگردها استفاده شده اس ت. این مدل اثرات بارگذاری سیرکولاتوری ناشی از رهایش گردابه های پره و غیر سیرکولاتوری ناشی از شتاب گیری سیا ل را با دقت قابل ملاحظه ای در معادلات آیرودینامیک روتور اصلی لحاظ می نماید. با استفاده از این مدل , ضرایب نیرو و گشتاور آیرودینامیک برای هر نقطه روی پره های الاستیک روتور اصلی از حل هشت معادله دیفرانسیل مرتبه اول با ضرایب هارمونیک حاصل می گردد . از د یدگاه پا یداری آ یروالاستیک و آنالیز عملکرد , ساختار ماتریسی این مدل در فضای حالت و دسترسی صریح به مقادیر ویژه سیستم بالگرد از بزرگترین مزایای این نوع مدلسازی محسوب می شود . علاوه بر مدلساز ی آیرودینامک غیر دائم , معادلات دیفرانسیل پاره ای حاکم بر حرکت روتور اصلی با فرض وابستگی درجات آزادی فلپ, لگ و پیچش برای هر پره تدوین می گردد. این معادلات نخست از طریق روش المان محدود با فرض یازده درجه آزادی برای هر المان پره و با استفاده از متد گلرکین به معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم معمولی تبدیل و سپس در کنار معادلات بدنه, روتور دم, دم افقی و دم عمودی بالگرد انتگرال گیری می شوند. نتایج حاصل از حل معادلات و مقایسه آنها با نتایج تست پرواز نشان می دهد که مدل آیرودینامیک غیر دائم متضمن بهبو د کیفی و کمی پیش بینی پاسخ های دینامیکی بالگرد در فاز پرواز کروز می باشد.