سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد لاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن آقائی نیا – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کدهای گسترده کننده در سیستم های طیف گسترده از مهمترین بخش های این نوع سیستم ها محسوب می شوند. بنابراین انتخاب مناسب کد می تواند تاثیر زیادی در عملکرد سیستم داشته باشد. در این مقا له نشان داده خواهد شد که حذف تعدادی از بیت های کد، می تواند منجر به بهبود مشخصات پایه ای کد طیف گسترده شود. منظور از مشخصات پایه ای، شکل تابع خود همبستگی و ضریب شایستگی و تابع نامتعادلی و گستردگی خطی می باشد.