سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
میثم مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
رضا قندهاری – استادیار گروه قدرت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:
در جوامع توسعه یافته به دلیل افزایش تقاضا،کاهش تلفات و افزایش امنیت تامین دیماند، شرکت های توزیع علاقه مند به استفاده از منابع تولید پراکنده در شبکه هستند؛ اما حضور منابع تولید پراکنده مشکلاتی را ازنظر اعوجاج هارمونیک های تزریقی به شبکه به دنبال دارد. از جمله منابع تولید پراکنده مورد توجه، نیروگاههای خورشیدی هستند که معمولاً به واسطه اینورترهای 6 پالسه به شبکه یا بار متصل میشوند.از مهمترین مشکلات این ساختارها، ایجاد اغتشاشات هارمونیکی در شبکه و بارهای مجاور میباشد. دراین مقالهبرای بهبود اوضاع هارمونیکی اینورترهای نیروگاه خورشیدی،یک ساختار پیشنهادی بر مبنای بازتزریق جریان و ولتاژ ارائه شده است. بهبود عملکرد، شامل کاهش هارمونیک شکلموج است. مبدل پیشنهادی بر اساس تزریق پالس و به منظور بهبود dc ولتاژ خروجی و افزایش میزان استفاده از ولتاژ لینک شکلموجهای ولتاژ خروجی در یک ساختار چند طبقه، عمل میکند. اندازه دامنه پالسهای تزریقی و فرکانس آن به گونهای انتخاب شدهاند که طرح جدید دارای وضعیت هارمونیکی به مراتب بهتر از اینورترهای 36 پالسه است. از جمله مزیتهای دیگر طرح پیشنهادی، علاوه بر کاهش اعوجاج هارمونیکی،کاهش قابل توجه تلفات کلیدزنی در مقایسه با طرحPWM متداول است