مقاله بهبود ويژگي هاي فيزيکي فيلم هاي زيست تخريب پذير نشاسته و فيلم هاي مرکب نشاسته و کربوکسي متيل سلولز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه 1 تا 11 منتشر شده است.
نام: بهبود ويژگي هاي فيزيکي فيلم هاي زيست تخريب پذير نشاسته و فيلم هاي مرکب نشاسته و کربوکسي متيل سلولز
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشاسته ذرت
مقاله اسيد سيتريک
مقاله کربوکسي متيل سلولز
مقاله نفوذپذيري به بخار آب
مقاله ويژگي هاي مکانيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده بابك
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي نجف آبادي اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نشاسته يکي از ارزان ترين بيوپليمرهاي کربوهيدراتي است که فيلم هاي با خواص و ظاهر مناسب تشکيل مي دهد ولي مشکل اصلي آن آبدوستي نسبتا بالا و خواص مکانيکي نسبتا ضعيف فيلم هاي حاصل از آن در مقايسه با فيلم هاي سنتزي رايج مي باشد. در اين تحقيق فيلم هايي از نشاسته ذرت با مقادير متفاوت اسيد سيتريک (0-20% وزني) و کربوکسي متيل سلولز (CMC) به روش کاستينگ در دماي 60oC توليد شد. تاثير اسيد سيتريک بر روي نفوذپذيري نسبت به بخار آب (WVP)، ميزان جذب رطوبت و ويژگي هاي مکانيکي، مورد بررسي قرار گرفت. با افزايش ميزان اسيد سيتريک از صفر به %10، WVP از 4.63 به 2.61×10-7g/m.h.Pa کاهش يافت. زماني که ميزان اسيد سيتريک به %20 رسيد، WVP حدود %15 افزايش يافت. ميزان جذب رطوبت و ويژگي هاي مکانيکي نيز تغييرات مشابهي نشان دادند. در حضور %10 اسيد سيتريک، افزودن CMC بازدارندگي فيلم در برابر رطوبت را افزايش داد. افزودن CMC%20، استحکام کششي نهايي (UTS) را بيش از %59 افزايش داد. در عين حال کاهش معني داري در کرنش تا نقطه شکست (SB) مشاهده نگرديد.