مقاله بهبود پايداري سيستم هاي قدرت بوسيله كنترل مقاوم تحريك ژنراتور با روش پسخور كمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه 23 تا 32 منتشر شده است.
نام: بهبود پايداري سيستم هاي قدرت بوسيله كنترل مقاوم تحريك ژنراتور با روش پسخور كمي
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايداري سيستم هاي قدرت
مقاله تئوري پسخور كمي غير خطي
مقاله سيستم تحريك
مقاله كنترل مقاوم ژنراتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري فرود اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي‌ حسين‌
جناب آقای / سرکار خانم: خاكي صديق علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملكرد كنترل كننده طراحي شده براي يك سيستم، به دقت مدل سازي انجام شده از آن سيستم وابسته است. اغلب مدل سازي ها با تقريب زيادي همراه است. كنترل كننده هاي رايج سيستم تحريك به همين دليل اغلب نمي توانند در تمام حالت هاي بهره برداري مشخصات مطلوب را در خروجي سيستم تضمين نمايند. در اين مقاله يك سيستم كنترل تحريك مقاوم با استفاده از تئوري پسخور كمي طراحي شده است. در طراحي اين كنترل كننده، تمامي نامعيني هاي پارامتري ژنراتور، اعم از نامعيني درT’d ، D، H،x’d  و xd و نامعيني ناشي از شبكه، همچون تغيير شرايط بهره برداري، تغيير ولتاژ و تغيير رآكتانس شبكه، در نظر گرفته شده است. در طراحي اين كنترل كننده مقاوم، از روش دوم هورويتز در تئوري پسخور كمي غير خطي استفاده شده است.