سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد پورهمایون – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد دخیل علیان – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله، ابتدا به مقایسه اجمالی روش رمزنگاری بر اساس خم بیضوی با سایر روشهای رمزنگار کلید عمومی ماننند RSA می پردازیم. سپس به بررسی مهمترین پروتکلها و استانداردهای موجود در ارتباط بین کارت هوشمند و کارتخوان پرداخته خواهدشد. در ادامه، برخی از نقاط ضعف و کاستی های روشهای اخیر مورد ارزیابی قرار گرفت ه و در پایان، طرح تغییر و اصلاح این پروتکلها، در راستای بالا بردن امنیت سیستم، کاهش حجم پردازش و مبادله داده ها و همچنین صرفه جویی در استفاده از حافظهکارت هوشمند و کارتخوان مطرح گردید. در حین بحث، مزایا و معایسب استفاده از این الگوریتمها مورد بررسی قرار می گیرد.