سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین نصیراقدم – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم قدرت، دانشکده مهندسی برق، دان
علیرضا جلیلیان – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم قدرت، دانشکده مهندسی برق، دان
عباس شیری – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم قدرت، دانشکده مهندسی برق، دان

چکیده:

یکی از مشکلات مرتبط با کیفیت توان تحویلی به مصرف کنندگان برق، مساله کاهش ولتاژ می باشد.دلیل وقوع این پدیده اتصال کوتاه در شبکه قدرت ، برقدار نمودنترانسفورماتور های بزرگ و … می باشد. جبران ساز استاتیکی سری (DVR) یکی از ادواتی است که به منظور بهبود کاهش ولتاژ در سیستم های قدرت مورد استفاده قرار می گیرد. دراین مقاله، یک استراتژی کنترل جدید، جهتبهبود کاهش ولتاژ با استفاده از کنترل کننده های تناسبی – انتگرالی (PI) پیشنهاد شده است. برای بررسیعملکرد سیستم کنترل پیشنهادی ، این الگوریتم بر روی DVR یک سیستم قدرت نمونه توسط نرم افزار MATLAB/Simulink شبیه سازی شده که نتایج به دست آمده عملکرد مناسب سیستم کنترل پیشنهادی برای بهبود کاهش ولتاژ را نشان می دهد.