سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
حمیدرضا خدابخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آبیاری، دانشگاه آزاداسلامی،واحدعلوم وتحقیقات خوزستان ، اهواز، ایران
حیدرعلی کشکولی – استاد،گروه آبیاری دانشگاه آزاداسلامی،واحدعلوم وتحقیقات خوزستان ، اهواز، ایران
سعید برومند نسب – استاد، گروه آبیاری، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز،اهواز، ایران

چکیده:
کنترل کیفی آب رودخانه زهره از طریق رودخانه خیرآباد امری ضروریست. رودخانه زهره از استان فارسسرچشمه گرفته و پس از عبور از ناحیه جنوبی استان کهگیلویه و بویراحمد و گذر از لایه های گچی و آهکیسازند گچساران موجود در مسیر و ورود چشمه های آب شور از قسمت جنوب شرقی حومه شهرسردشتزیدون وارد دشت خوزستان می شود. تاکنون میزان اثرگذاری کیفیت رودخانه خیرآباد بر کیفیت رودخانه زهره مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین می توان انتظار داشت نتایج مدل ریاضی Mike11 اثرات دبی رودخانه خیرآباد که از وضعیت کیفی مطلوبتری برخوردار است را بر بهبود کیفیت رودخانه زهره سنجش نموده و برایکنترل دبی ورودی رودخانه خیرآباد به رودخانه زهره مبنای برنامه ریزی صحیحی را بدست دهد. مؤسسه هیدرولیک دانمارک مدل Mike11 را برای شبیه سازی جریانهای ناپایدار، انتقال رسوب و کیفیت آب در شبکه های کانال یک بعدی شامل رودخانه ها و خلیج ها طراحی نموده است.