سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمدجواد حسامی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی،دانشگاه علوم و تحقیقات
علی رشیدی – کارشناس کشاورزی،دانشگاه کرمان
محمدرضا وحدتی – کارشناس ارشد آب و فاضلاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:
افزایش روز افزون جمعیت، گسترش صنایع و فعالیت های کشاورزی، بالارفتن استانداردهای زندگی وبه تبع آن ضرورت تامین آب مناسب برای مصارف مختلف به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه از یکسو و انتشار انواع آلودگی ها از سوی دیگر، منابع آب دردسترس را به شدت محدود ساخته است.یکی ازراهکارهای اصلی مبارزه با کم آبی، کاربرد زنجیره ای آب متناسب با تغییر کیفیت آن در بخش های متنوعمصرف می باشد که بدین ترتیب استفاده مجدد از پساب ضرورتی اجتناب ناپذیر است. استفاده از پساب تصفیهخانه های فاضلاب در مباحث اقتصادی و استفاده مجدد از پسابها در بحث بهره برداری و درآمد حاصله از آندر تولیدات کشاورزی و دامی که به تفکیک در شهرستانهای هر استان و با قیمت منطقه ای آب و محصولاتکشاورزی طی جداولی مورد بررسی قرار گرفته است که نشان دهنده استفاده بهینه از پساب تصفیه خانه ها وهمچنین از جنبه های زیست محیطی و افزایش درآمد ملی قابل ملاحظه می باشد.