سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا اسماعیلی – مدیر دفتر برنامه ریزی مخازن سدهای استان خوزستان، معاونت بهره برداری
ارش بقال نژاد – رییس گروه برنامه ریزی مخازن سدهای حوضه آبریز کارون بزرگ، معاونت بهره

چکیده:

احداث سدهای بزرگ دز ، شهید عباسپور و کارون 3 در خوزستان و نحوه قرارگیری این سازه های بزرگ با تمامی اهداف آن با ایجاد یک سیستمزنجیره ای و حالتی ترکیبی سری و موازی خود یکی از پیچیده ترین سیستم های بهره برداری منابع آبرا بوجود آورده است و علیرغم ارائه مدلهای بهینه سازی بیشمار نظر به دو نکته ضروری برای بهره بردار یعنی کاربر پسندی و سهولت تغییر در اصل برنامه ( مدل ) بدون احتیاج به تخصص های مختلف باعث گردید به منظور فراهم سازی امکان بهره برداری بهینه که هدف مورد تحقیق در این مقاله می باشد قابلیت های نرم افزارهای متفاوت مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند تا ضمن امکان بهره برداری بهینه ، تامین و توجه به تمامی محدودیت هاو متغیرها دو نکته بیان شده نیز بخوبی رعایت گردد از اینروبا شناسایی عوامل و ارزیابی مدلهای مختلف با توجه به ساده گی محیط برنامه نویسیlingoاین فرصت فراهم شد که در این مقاله به ارائه نتایج و بیان دستاورد های حاصله از بهینه سازی این سیستم ترکیبی ، ضرورت های توجه در بهره برداری از اینگونه سیستم سدها و ساده گی استفاده از مدل سازی در محیط های معمول پرداخته میشود.