سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد قاسمی – دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود مقدسیان –

چکیده:

نیاز روزافزون به تولید انرژی الکتریکی و ظرفیت محدود خطوط انتقال، علاق همندی بسیاری را در استفاده از منابع تولید پراکنده DG Distributed Generation) به وجود آورده است. با این وجود، مسایل اقتصادی و قیمت، همواره ب هعنوان مانعی در مقابل گسترش استفاده از DG قرار داشته است. یکی از مزایای استفاده از DG کاهش تلفات خط می باشد. در این مقاله با استفاده از رو شهای تحلیلی شرایط بهره برداری بهینه از DG جهت کاهش تلفات خط برای یک سیستم توزیع شعاعی ساده با یک واحد DG و یک بار متمرکز بررسی شده است. در ادامه تاثیر این میزان کاهش تلفات خط بر افزایش توجیه اقتصادی استفاده از DG در یک مطالعه موردی بررسی شده است.