سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم علی پور – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر
محمدحسن ساوجی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

با وجود توانایی بالای فیلترهای ولترا در توصیف بسیاری از ویژگی های غیر خطی سیگنال صحبت و کارایی خوب آنها در بسیاری از کاربردهای پردازش صحبت توجه اندکی به استفاده از این فیلترها در کدگذاری صحبت شده است. این موضوه هدف اصلی ما از پژوهشی است که در اینجا برخی از نتایج آن مربوط به استفاده از فیلترهای وفقی درجه دو در چارچوب تکنیک ADPCM با پیش بینی وفقی پسرو (APB) گزارش می شود. در این ساختار و بر پایه ی دو الگوریتم متوالی LMS و RLS نتایج شبیه سازی ناشن می دهند که افوزدن بخش درجه دو و به خودی خود باعث بهبود کلی در کیفیت سیگنال بازسازی شده نمی شود. بنابراین الگوریتمی پیشنهاد می شود که بر اسا آن برای هر قالب از سیکنال با طول ثابت پس از آزمودن یک دسته فیلتر درجه دوم با طول حافظه ی متغیر فیلتری انتخاب می شود که منجر به سیگنال بازسازی شده با کمترین سطح نویز می گردد. استفاده از این روش به طور ماینگین منجر به بهبود تا 2Db در کیفیت نهایی سیگنال بازسازیشده می شود. این بهبود در عوض اندکی افزایش در نرخ بیت و مقدار ناچیزی تاخیر به دست می آید.