سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد گرکانی – شرکت قطارهای مسافری رجاء
شیما قاسم پور – شرکت قطارهای مسافری رجاء

چکیده:

امروزه در دنیا به واسطه بهره گیری از سیست مهای نوین علائم و ارتباطات، شاهد تسهیل در امر رفت آمد قطارها، افزایش سرعت و همینطور ایمنی آنها م یباشیم و به جرات می توانیم مدعی شویم که تکنولوژی صنعت حمل و نقل ریلی با سرعتی بسیار زیاد رو به سوی پست مدرنیزه شدن پیش میرود. این در حالیست که امکانات ما در بخش حمل و نقل ریلی در حد و اندازه استانداردهای جهانی نیست (مخصوصًا برای سیر قطارهای سریع) و از جمله موانع و نواقص موجود در صنعت ریلی کشورمان را نیز م یتوان عدم استفاده از تکنولوژی های پیشرفته کشورهای توسعه یافته در صنعت حمل و نقل دانست. بدیهی است که تا زمانیکه ما دلخوش به تکنولوژی چند دهه پیش باشیم، د لبستن به تحول در صنعت حمل ونقل ریلی کاری عبث خواهد بود. از اینرو در کنار بحث نوسازی ناوگان، ضرورت داشتن تجهیزات مدرن مبحثی قابل تامل است که باید بیشتر مورد توجه قرا رگیرد. بدین منظور در این مقاله، ابتدا به معرفی سیستمهای آشکارساز قطار پرداخته و سپس سیستمهای موجود در راه آهن و متروی ایران مطرح شده اند. در ادامه نیز نمونه هایی از تکنولوژیهای نوین شناسایی قطار معرفی شده و مزایای بکارگیری این فنآوریها در ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.