سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرزاد فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش سازه بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید

چکیده:

پل ها از عناصر حیاتی راه های هر کشور محسوب می شوند، بررسی های اقتصادی راه سازی نشان می دهد که احداث پل ها قسمت اعظم هزینه های مربوط به راه را به خود اختصاص می دهد و به علت ظرافت ساختار سیستم سازه ای آنها از آسیب پذیری زیادی برخوردارند لذا طرق دقیق اجزای مختلف پل باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، در این میان شکل هندسی پایه هر پل نقش بسیار مهمی را در ارتباط با نیروهای موثر در طراحی ایفا می کند. با بدست آوردن یک الگوی بهینه جهت مقطع هندسی پایه پل می توان صدمات ناشی ازتخریب پل ها را به طرز چشمگیری کاهش داد. در این تحقیق بهسازی شکل هندسی پایه پل به کمک مدل سازی به روش اجزای محدود و توسط نرم افزار ANSYS تحت اثر عوامل زمین لرزه، نیروی باد، نیروی هیدرودینامیک ناشی از جریان آب و نیروی ناشی از گرادیان حرارتی و همچون اثر آبشستگی موضعی توسط نرم افزار HEC-RAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت الگوی مناسبی از مقاطع هندسی برای شرایط مختلف طراحی ناشی از اثر گذاری عوامل پنج گانه فوق الذکر معرفی و پیشنهاد گردیده است.