مقاله بهينه سازي رفتار غير خطي تقويت کننده هاي توان درانتقال ماهواره اي تصاوير ديجيتال با استفاده از روش گروه ذرات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه 84 تا 89 منتشر شده است.
نام: بهينه سازي رفتار غير خطي تقويت کننده هاي توان درانتقال ماهواره اي تصاوير ديجيتال با استفاده از روش گروه ذرات
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پخش تصاوير ديجيتال
مقاله ماهواره اي DVB-S
مقاله خطي ساز مرتبه سه
مقاله نرخ خطاي بيت
مقاله گروه ذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي نيستانك عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صولت غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهان بخت محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجايي که رفتار غير خطي تقويت کننده هاي توان در فرستنده هاي ماهواره اي خطاهاي بسياري در انتقال تصاوير ديجيتال توليد مي کند، در نتيجه حتي با کمک يک خطي ساز ملايم هم مي توان نرخ خطا بر بيت را به طرز چشم گيري کاهش داد. در اين مقاله از روش گروه ذرات به عنوان يک روش کارا و با همگرايي خوب در بهينه سازي استفاده شده و تاثيرات يک واحد خطي ساز مرتبه سه بهينه شده در انتقال ماهواره اي تصاوير ديجيتال مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج شبيه سازي ها با تمرکز بر روي نمودارهاي نرخ خطاي بيت  (BER)بر حسب نسبت سيگنال به نويز (SNR)، نقطه فشردگي مرتبه 3 تقويت کننده توان (TOI) و عدد نويز تقويت کننده کم نويز در گيرنده(LNA NF)  با يکديگر مقايسه شده اند.