سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سارا حقیقت اندیش – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
کوروش قادری – استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید رحیم پور – استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
طراحی بهینه شبکه توزیع آب یک مسأله بهینه سازی غیرخطی پیچیده می باشد که دربرگیرنده تعدادی قیود ضمنی مانند معادله پیوستگی و بقای انرژی می باشد. اخیرا بسیاری از محققان به جای روشهای سنتی بهینه سازی از روشهای هوشمند استفاده میکنند. در این تحقیق مدلی بر اساس تلفیق رویکرد بهینه سازی تکامل رقابتی جوامع (SCE) با نرم افزار شبیه سازی هیدرولیکی شبکه توزیع آب EPANET2.0، برای طراحی بهینه شبکه توزیع آب توسعه داده شده است. مدل ارائه شده برای طراحی بهینه شبکه توزیع آب شهر تربت جام استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر کاهش 25 درصدی هزینه این شبکه نسبت به طرح اولیه اجرا شده می باشد. عملکرد مدل توسعه داده شده حاکی از توانایی های بالای این مدل در طراحی بهینه شبکه های توزیع آب می باشد.