سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیام تیمورزاده بابلی – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، گروه قدرت، آزمایشگاه پژوهشی مدیر
جواد زهروندحاجی آبادی – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، گروه قدرت، آزمایشگاه پژوهشی مدیر
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، گروه قدرت، آزمایشگاه پژوهشی مدیر

چکیده:

مدیریت بار همواره برای شرکت های توزیع یک مسئله چند – جانبه بوده است، زیرا از یک سو درصدد کاهش پیک بار و از سوی دیگر به دنبال حداکثر کردن سود خود می باشند و در عین حال می خواهند نارضایتی مشترکان را نیز حداقل سازند . بنابراین مدیریت بار ذاتاً از نظر اقتصادی، فنی و نحوه سرویسدهی یک مسئله بهینه سازی چند هدفه خواهد بود . یکی از روشهای بهبود شرایط بهره برداری از شبکه برای شرکتهای توزیع نیروی برق استفاده از کنترل مستقیم بار(DLC)به عنوان یکی از اجزاء مهم مدیریت بار(LM) است. 1 نیز به نوبه خود یکی از راهکارهای اصلی کهLM به حساب می آید. این مقاله مدیریت سمت مصرف(DSM) یک مدل برنامه ریزی چند هدفه خطی، جهت انتخاب بهینه بازههای روشن / خاموش بارهای حاضر در برنامه کنترل را ارائه می کند . دغدغه های اصلی در ، مستقیم بارDLC ، در این مقاله در نظر گرفته شده است، اجرای برنامه هایDLC که شامل: 1. حداقل کردن پیک بار از دیدگاه مرکز دیسپاچینگ شرکت توزیع، 2. حداکثر کردن سود شرکت برق . با اضافه شدن انرژی از طریق بار های تحت کنترل و3 حداقل کردن نارضایتی مشترکین، میباشد.